Wiskunstig Expositie Ger Bonninga

07 oktober 2020

Reliëfcomposities gebaseerd op wiskunde.
2 oktober tot en met 6 november 2020

Na zijn pensionering heeft Ger zijn interesses in houtbewerken en wiskunde weer opgepakt. Met name onderwerpen als priemgetallen, Pythagoras en de Gulden Snede hebben zijn interesse. Als beeldend kunstenaar is Ger een autodidact. Hij heeft zijn hele leven in zijn vrije tijd met hout gewerkt. De wiskundige onderwerpen beeldt hij uit in reliëfcomposities, waardoor de schoonheid van deze onderwerpen wordt gevisualiseerd. Hierbij maakt hij gebruik van triplex en verf waarbij zoveel als mogelijk de houtstructuur zichtbaar blijft. Door deze reliëfcomposities ontstaat een interessante schaduwwerking. Ger maakt ook werken op basis van geometrische onderwerpen, zoals zeshoeken en achthoeken. Door gebruik te maken van deze vormen ontstaan interessante werken. Daarnaast maakt hij reliëfcomposities met behulp van papier en/of golfkarton.

Website: www.gerbonninga.nl
Contact: grbonninga@gmail.com
06-50227880